]

"İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve
Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak,
zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak."